Francuska Kašika

francuska-kasika-branzukaProizvođač: Bratstvo
Francuska Kašika

okrugla – 70909
cetvrtasta – 70910